Jiné klíče SW Saga
En: Cz:
Ve výchozím hledání se hledají celá slova. Pokud chcete nalézt jen část, použijte znak hvězdičky.
Nová
acrobatics akrobacie SW Saga
armor check penalty postih zbroje SW Saga
balance rovnováha SW Saga
class skill dovednost povolání SW Saga
climb šplhání SW Saga
DC SO SW Saga
deception klamání SW Saga
difficulty class stupeň obtížnosti SW Saga
endurance houževnatost SW Saga
favorable condition příznivé podmínky SW Saga
friendly přátelský SW Saga
gather information získávání informací SW Saga
helpful nápomocný SW Saga
hostile agresivní SW Saga
indifferent lhostejný SW Saga
initiative iniciativa SW Saga
jump skákání SW Saga
key ability klíčová vlastnost SW Saga
knowledge znalost SW Saga
mechanics mechanika SW Saga
<< PŘEDCHOZÍ 1 2 3 DALŠÍ >>
ČAS 0.042250871658325 secREMOTE_IP: 18.206.16.123